Altres activitats

Juan A. Módenes participa a la reunió de Constitució del Consell Assessor de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Organitza: Consell Assessor de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Lloc: Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Barcelona

Hora: 16:00 - 18:00