Persones

candi_abella
Candi Abella Álvarez  cabella@ced.uab.cat

Bibliotecària

Diplomada en Biblioteconomia (Universitat de Barcelona)
ester_angulo
Ester Angulo Parejo  eangulo@ced.uab.cat

Documentalista

Màster en Documentació Digital (Universitat Pompeu Fabra)
ines_brancos
Inés Brancós Coll  ibrancos@ced.uab.cat

Projectes de Recerca i Difusió

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
teresa_antonia_cusido
Teresa Antònia Cusidó Vallverdú  tacusido@ced.uab.cat

Gestió de Projectes i Transferència

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
antonio_jose_medina
Antonio José Medina Cruz  tmedina@ced.uab.cat

Tècnic de Suport a la Recerca

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
tere_menacho
Teresa Menacho Montes  tmenacho@ced.uab.cat

Banc de Dades i Informàtica

Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)
xavi_ruiz
Xavier Ruiz Vilchez  xruiz@ced.uab.cat

Tècnic Informàtic

Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics
soco_sancho
Socorro Sancho Valverde  ssancho@ced.uab.cat

Programes Docents i Formació

Llicenciada en Història (Universitat Autònoma de Barcelona)
anna_turu
Anna Turu Sánchez  aturu@ced.uab.cat

Tècnica Estadística

Diplomada en Estadística (Universitat Politècnica de Catalunya)
miquel_valls
Miquel Valls Fígols  mvalls@ced.uab.cat

Tècnic de Suport a la Recerca/UAB

Llicenciat en Geografia (Universitat de Lleida)