Persones

eulalia_camps
Eulàlia Camps Vidal  ecamps@ced.uab.es

Secretària de Direcció

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)
mari_angels_huertos
Mari Àngels Huertos Barot  ahuertos@ced.uab.es

Gestió Econòmica i Administració

Grau Superior en Administració i Comerç
loli_lucena
M. Dolores Lucena Díaz  loli@ced.uab.es

Gestió Econòmica i Administració

Grau Superior en Administració i Comerç
gerard_mayor
Gerard Mayor Eixarch  gmayor@ced.uab.es

Administració i Infraestructures

Grau Superior en Administració i Finances
sergio_montes
Sergio Montes López  smontes@ced.uab.es

Gestió Econòmica i Administració

Llicenciat en Economia (Universitat Autònoma de Barcelona)
ruth_pastor
Ruth Pastor Llaudet  ruth@ced.uab.es

Administració i Infraestructures

Grau Superior en Administració i Comerç
herminia_pujol
Hermínia Pujol Estragués  hpujol@ced.uab.es

Gerent

Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)