Altres activitats

Jordi Bayona imparteix el Seminari “Migracions i mobilitat interna a la ciutat de Barcelona”

Organitza: Màster de "Sociologia: transformacions socials i innovació" de la Universitat de Barcelona

Lloc: Universitat de Barcelona

Hora: 15:00 - 17:00