Banc de dades d'Espanya i Catalunya

PROJECTES CATALONIA

Dades Històriques des de 1497 per a l’àmbit català, a totes les escales territorials i per a totes les fonts disponibles:

Sèries de població i de fluxos: naixements, defuncions, matrimonis i migracions. Característiques sociodemogràfiques dels Censos i Padrons. Nomenclàtors, Fogatges, Inventari d’Arxius Parroquials i Canvis Municipals.

Les dades han estat enregistrades a partir de llibres parroquials, microfitxes i publicacions de diversos autors. Un cop obtinguda la informació de base, s’ha procedit a homogeneïtzar-la i s’ha posat a disposició dels usuaris en forma de sèries temporals.

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA D’ESPANYA

Base de dades de la evolució demogràfica de la població espanyola, enregistrada en base al tractament de les principals fonts d’informació disponibles. Les sèries demogràfiques han estat disposades seguint dos objectius: el de donar una visió panoràmica dels canvis observats en la població espanyola al llarg del segle XX, i el de permetre una visió més específica dels canvis esdevinguts en les últimes dècades, afegint-hi els resultats procedents de les projeccions oficials.

En funció de les variables y del període de temps considerats es faciliten dades de població pel total d’Espanya, de les 17 comunitats autònomes i de les 52 províncies. Per a les sèries de Catalunya, es faciliten també per comarques i per municipis.