Other activities

Presentació de la Memòria de Màster (METiP-Ordenació del Territori), dirigida per Antonio López Gay, de Catalina Ávila

Organitza: Departament de Geografia, UAB

Venue: Departament de Geografia, UAB

Time: 12:00 - 13:00