Educació i treball

La recerca en l’àrea d’educació i treball es centra en cinc grans temàtiques: 1) l’abast de les competències i habilitats al llarg del curs vital dels individus; 2) les diferències en el nivell d’instrucció entre les distintes generacions; 3) la inserció laboral en la joventut i la retirada definitiva del mercat de treball; 4) les relacions intergeneracionals (tant econòmiques com de cura) i, finalment; 5) els efectes de l’envelliment sobre el mercat de treball.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Veure fitxa
Pau Miret Gamundi

Investigador i Professor Associat dept. Sociologia (UAB)

Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

INVESTIGADOR DOCTOR

Veure fitxa
Amand Blanes Llorens

Investigador i Professor Associat dept. Geografia (UAB)

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Jeroen Spijker

Investigador Ramón y Cajal

Doctor en Demografia (University of Groningen)

Veure fitxa
Pilar Zueras Castillo

Investigadora Juan de la Cierva

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Elisenda Rentería Pérez

Investigadora Juan de la Cierva

Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Veure fitxa
Antía Domínguez Rodríguez

Investigadora en Formació (FPI/CED)

Llicenciada en Sociologia (Universidad del País Vasco)

TÈCNIC DE SUPORT

Veure fitxa
Teresa Menacho Montes

Banc de Dades i Informàtica

Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)

COL·LABORADOR EXTERN

Elena Vidal Coso,

Postdoctoral Fellow, Institut de Démographie et Socioéconomie. Université de Genève (Switzerland)

Mariona Lozano Riera,

Postdoctoral Fellow, Centre on Population Dynamics. McGill University (Canada)

2016-2018
La sostenibilidad de las pensiones desde una perspectiva demogràfica: El aumento de la actividad laboral femenina y la mejora de la relación contribuyentes/pensionistas

Entitat Finançadora: Fundación Ramón Areces

2016-2017
Igualdad de genero y apoyo institucional: requisitos para recuperar la fecundidad ¿Estam@s preparad@s y dispuest@s?

Entitat Finançadora: Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ministerio de la Presidencia

2014-2016
Acicates en la prolongación de la vida laboral: salud, formación y formas de convivencia

Referencia: CSO2013-48042-R

2014-2017
Grup d'Estudis Demogràfics i de les Migracions (GEDEM)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2014 SGR-556

2011-2013
Dinámica del mercado de trabajo y formación familiar en España durante el cambio de siglo

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2010-21028/SOCI

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007