Demografia històrica

L’àrea de demografia històrica, existent des dels inicis del Centre d’Estudis Demogràfics, va rebre un fort impuls amb el projecte Five Centuries of Marriages (ERC-2010-AdvancedGrant-269796, IP: Anna Cabré). Aquest projecte ha obert una nova línia de recerca especialitzada en la preservació, transcripció, harmonització i difusió de fonts històriques d’interès demogràfic (Llibres d’Esposalles, registres parroquials i civils, censos i padrons) que, amb la col·laboració del Centre de Visió per Computador de la UAB, fa un ús intens de plataformes digitals i tècniques de reconeixement automàtic de manuscrits. Amb les dades així recuperades s’investiguen nombrosos aspectes de la dinàmica demogràfica i l’estructura social de les poblacions del passat. Es fa especial èmfasi en l’ús de la informació nominativa (noms i cognoms) per a l’estudi de la transmissió intergeneracional de la posició social, de la mobilitat ocupacional i per a l’estimació per mètodes indirectes de la mortalitat i dels moviments migratoris.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Veure fitxa
Anna Cabré Pla

Directora Honorària i Professora Emèrita (UAB)

Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Joana Maria Pujadas Mora

Investigadora i Professora Associada dept. Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial (UB)

Doctora en Ciències Històriques (Universitat de les Illes Balears)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Veure fitxa
Miquel Amengual Bibiloni

Investigador en Formació (CED/UAB)

Llicenciat en Història (Universitat de les Illes Balears)

Veure fitxa
Gabriel Brea Martínez

Investigador en Formació (CED/UAB)

Llicenciat en Història (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Kenneth Pitarch Calero

Investigador en Formació (UAB/CED)

Llicenciat en Història (Universitat de València)

TÈCNIC DE SUPORT

Veure fitxa
Miquel Valls Fígols

Tècnic de Suport a la Recerca/UAB

Llicenciat en Geografia (Universitat de Lleida)

COL·LABORADOR EXTERN

Antonio David Cámara Hueso,

Investigador, Dpto de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Universidad de Jaén (España)

Joan Pau Jordà Sánchez,
Raimon Masdéu Térmens,

Estudiant de Doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona

Carles Millàs Castellví,

Professor, Col·legi La Mercè (Martorell)

Jordi Gumà Lao,

Investigador, Universitat Pompeu Fabra (Espanya)

2015-2017
Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: RecerCaixa 2014

2014-2017
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2014 SGR-864

2014-2015
El tratamiento digital de las fuentes históricas locales. Tres experimentos en "crowdsourcing" y acceso fácil

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2013-43118-R

2011-2016
Five Centuries of Marriages (5CofM)

Entitat Finançadora: European Research Council. Advanced Grant

Referencia: ERC-2010-AdG_20100407

2011-2013
Matrimonio y posición social en el área de Barcelona, 1451-1905. Construcción de una base de datos y análisis sociodemográfico

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2010-21300/SOCI

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007